Kovács Érintésvédelem

54/2014. BM rendelet alapján

 

A villámvédelem az emberi alkotások (épületek) villámcsapás káros hatásaival szembeni védelme (élet-, tűz-, vagyon-védelem). a 54/2014 BM rendelet - az OTSZ, mely a felülvizsgálatok gyakoriságát az alábbiak szerint írja elő:

 

Villámvédelem a NEM NORMA SZERINTI 2011 előtt épült épületeknél:

 

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

a) 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként,

c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

 

Az engedélyezési terv 2011. október 6.előtti. Az épületet a létesítéskor érvényben lévő és az alapján kell felülvizsgálni valamint minősíteni.

a) a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább hatévenként,

b) egyéb építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,

c) a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, és

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

 

Villámvédelem az új NORMA SZERINI ,2011 után épületeknél:

 

Azon épületek, melyek engedélyezési terve 2011. október 6. utáni a villámvédelmet az MSZ EN 62 305 szabvány norma szerint kell tervezni, kivitelezni és felülvizsgálni.

A villámvédelmi felülvizsgálat gyakorisága:

-a) LPS I és LPS II osztály esetén legalább háromévenként,

-b) egyéb esetben legalább hatévenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

 

A villámvédelem az emberi alkotások (épületek) villámcsapás káros hatásaival szembeni védelme (élet-, tűz-, vagyon-védelem).

 Villám

A villámvédelem célja az emberek és alkotásainak védelme a villámcsapás káros hatásai ellen. Erre vonatkozóan az állam követelményeket határoz meg, amelyeket minden területen be kell tartani. Az MSZ 274/1-4 Villámvédelem c. szabványokat az "A tűzvédelem és polgári védelem kötelező nemzeti szabványainak megállapításáról" szóló 1/1995 (II.10) BM rendelet kötelezően alkalmazandónak nyilvánította.


Magát a villámvédelmet két csoportba tudjuk osztani, a külső és belső villámvédelemre. A külső villámvédelem kiküszöböli a villámcsapás által közvetlenül előidézett nagyobb károkat. A belső villámvédelem a másodlagos hatásból (túlfeszültség) eredő károk ellen véd.

 

Az villámvédelmi berendezések felülvizsgálatának alapvető szempontjai

 

-A létesítés idején a szabványoknak és egyéb előírásoknak megfelelőség ellenőrzése

-A villámvédelem állagának (állapotának) ellenőrzése

 

A Villámvédelem Felülvizsgálata Minősítő Iratot a katasztrófavédelem (tűzoltóság) kéri. A tűzvédelem ellenőrzése jogszabályi kötelezettség. A vizsgálat elmulasztása hatóságok által bírsággal sújtandó.

Bejelentkezés

Megosztás

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Szervezeti tagságaim

BKIK

EMOSZ

Rólam

Kovács András - érintésvédelem

Kovács András

Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálója

Elektromos berendezések időszakos felülvizsgálója

Villámvédelmi felülvizsgáló

Villanyszerelő

 

Telefonszám: (30) 933-27-41

E-mail:

Fő szolgáltatási területem Budapest és környéke

 

Facebook

Go to top