Kovács Érintésvédelem

2. § (1) A KLÉSZ alkalmazásánál irányadó fogalmakat a (2)-(6) bekezdések, továbbá az MSZ 172/1 és az MSZ 477 szabványok, valamint a Villamos- Energia Közszolgáltatási Szabályzat (a továbbiakban: VKSZ) tartalmazzák.

(2) A KLÉSZ alkalmazásában:

a) Lakóépület: közvetlenül a közcélú kisfeszültségű elosztóhálózatról (a továbbiakban: elosztóhálózat) ellátott és alaprendeltetése szerint

 • lakóépület
 • üdülőépület
 • otthonház


  abban az esetben is, ha az alaprendeltetéstől eltérő célra szolgáló helyiség (pl.: üzlet, műhely) is van benne, továbbá
- az előbbiek elhelyezésére szolgáló, illetve alkalmas telek;

b) Kommunális épület: közvetlenül az elosztóhálózatról ellátott és alaprendeltetése szerint az a) pontba nem tartozó valamennyi épület – a c) pontban meghatározott kivételével – úgymint

 • igazgatási és irodaépület,
 • szociális épület (bölcsőde, csecsemőotthon, szociális otthon),
 • egészségvédelmi épület (gyógykezelő épület, orvosi rendelő),
 • művelődési épület (színház, mozi, kultúrház stb.),
 • oktatási épület (óvoda, iskola, egyetem, diákotthon, nevelőotthon, sportlétesítmények),
 • ellátó és szolgáltató épület (üzlet, üzletház, áruház, vásárcsarnok, piac, vendéglátó üzlet, konyha, szálloda, üdülőszálló)
 • abban az esetben is, ha az épület alaprendeltetésétől eltérő célra szolgáló helyiség (pl.: lakás, műhely) is van benne, továbbá
 • az előbbiekhez hasonló rendeltetésű, illetve a felsorolt létesítmények elhelyezésére szolgáló egyéb épület;

c) Egyéb épület: közvetlenül az elosztóhálózatról ellátott különálló épület, amelyben 30 kW-ot meg nem haladó csatlakozási teljesítményű műhely, üzem stb.

A felülvizsgálat során a lehetőségekhez mérten az alábbi dokumentációk bemutatása szükséges:

ELMŰ  közüzemi szerződés  (helyszíni betekintés, adatgyűjtés céljából).

b)   A villamos berendezésről készült korábbi vizsgálati jegyzőkönyvek  (betekintés/adatgyűjtés céljából).

c)   A létesítmény helyiségekre bontott tűzvédelmi besorolása  (EBF felülvizsgálathoz alapfeltétel).

d)   Munkavédelmi szabályzat  (helyszíni betekintés, adatgyűjtés céljából).

e)   Kockázatelemzés dokumentáció  (helyszíni betekintés, adatgyűjtés céljából).

f)    A villamos berendezés meglévő dokumentációja, elosztó berendezések egyvonalas kapcsolási rajza

      (amennyiben rendelkezésre áll).

g)   Helyiségjelleg, ´Rb´ zónahatár, gyógyászati helyiségjelleg szerinti besorolás (azoknak megléte esetén).

h)   A létesítmény szintekre bontott építészeti alaprajza  (1 pld.)  rajzdokumentáció készítés esetén.

 

Bejelentkezés

Megosztás

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Szervezeti tagságaim

BKIK

EMOSZ

Rólam

Kovács András - érintésvédelem

Kovács András

Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálója

Elektromos berendezések időszakos felülvizsgálója

Villámvédelmi felülvizsgáló

Villanyszerelő

 

Telefonszám: (30) 933-27-41

E-mail:

Fő szolgáltatási területem Budapest és környéke

 

Facebook

Go to top